Roomskatholieke Kerk De Krijtberg
te AMSTERDAM


Krijtberg Amsterdam


De Hoogmis in Latijn wordt gegeven op zon- en feestdagen om 11 uur 's morgens.

De Latijnse taal is de eeuwenoude kerktaal van de Roomskatholieke Kerk. Nadat de Krijtberg in de zeventiger v.e. in verval was geraakt kon met publiciteit en verbouwing de Latijnse hoogmis in ere worden hersteld. Vele gelovigen uit de hele regio komen nu te samen voor de Latijnse hoogmis.

Het Latijn is een moeilijke taal. Vele ouderen zullen niettemin hele teksten uitwendig kunnen reciteren maar desbetreffende analyse is een vak apart. Studiemogelijkheid in de grammatica is aanwezig in kerkelijke groep.

De laatste goede jaren van het Latijn zijn de eind negentiger v.e. De paters Kemme, Sormani, Merx waren door afkomst en scholing gedegen in het Latijn. Deze heren zijn inmiddels allen overleden. Den voorlaatsten rector J.A.N. Stuyt was het Latijn niet meer dan 'n oplezen dat na voorbereiding aardig vrij van fouten was. Het heeft onze spiritualiteit minder goed gedaan.

Nu wij beland zijn in de XXI eeuw is in de Krijtberg van het Latijn niet veel meer over dan amateurisme. De gelovigen zullen dit toch nauwelijks bemerken aangezien velen het Latijn immers niet kennen noch aandachtig beluisteren. De vele fouten die worden gemaakt, zelfs ook tot in het Hooggebed, zouden de heilige mis zelfs ongeldig kunnen laten worden ware het niet dat onze priester de mis ongestoord voortzet zodat er toch niets aan de hand lijkt? Desalniettemin gaan allen trouw ter heiligen communie dus wordt de mis als goed bevonden. Dit stelt ons gerust en hiermee is de redenering sluitend.

Als het geld binnen is door de twee (vroeger drie) collectes is ons grote werk verricht. De koopman is blij en de klant tevreden. De Latijnse woorden zijn hoe dan ook uitgesproken tot en met het
ite.